ONZE PARTNERS

Carolien studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2003 gecertificeerd Financieel Planner.

Tijdens en na haar rechtenstudie heeft zij in totaal 14 jaar bij de belastingdienst gewerkt. Bij de belastingdienst heeft ze behalve als aanslagregelaar ook als auteur en docent gewerkt. Zij heeft veel proceservaring opgedaan als inspecteur. Daarnaast is zij bij diverse trajecten van landelijke doelgroepaanpak betrokken geweest.

Sinds 2001 is ze werkzaam als belastingadviseur. Bij Mazars Paardekooper Hoffman N.V. heeft ze 8,5 jaar gewerkt in de advies- en aangiftepraktijk. Carolien is met name gespecialiseerd in inkomsten-, vennootschapsbelasting, succesierechten en formeel belastingrecht.

Carolien is parttime docent bij het SRA. In 2008 en 2009 is ze Redactieraadlid geweest bij het vakblad Belastingzaken en nu is zij stuurgroeplid. Sinds 2002 publiceert zij regelmatig in dit blad.

 

Contactgegevens:

Mr. Carolien Hagemeijer FFP
Belastingadviseur

e:  carolien@htbelastingadviseurs.nl
t:   +31 (0)20 44 11 548
m: +31 (0)6 55 71 88 33

Esther studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Zij is gespecialiseerd in de omzetbelasting. Vanwege dit specialisme is Esther ook gespecialiseerd in de overdrachtsbelasting en de BPM.

Direct na de afronding van haar studie in de zomer van 1995 is Esther als btw-specialist in dienst getreden bij Mazars Paardekooper Hoffman N.V.. Zij heeft tevens als btw-specialist gewerkt bij PricewaterhouseCoopers N.V. en Greenberg Traurig LLP. Door de ervaring bij deze kantoren, kan zij uitstekend samenwerken met andere adviseurs, accountants, notarissen en advocaten, nationaal en internationaal.

Naast haar rechtenstudie heeft zij ook de opleiding van de Federatie van Belastingadviseurs en van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs met goed gevolg afgerond.

Esther verzorgt presentaties voor de Kamer van Koophandel, belangenverenigingen en intern bij cliënten. Daarnaast publiceert zij in vakbladen.

Contactgegevens:

Mr. Esther Tissen
BTW-specialist

e:   esther@htbelastingadviseurs.nl
t:    +31 (0)20 44 11 549
m:  +31 (0)6 46 12 43 03

H&T Belastingadviseurs | Onze Partners