ONS TEAM

Carolien Hagemeijer

Carolien studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens en na haar rechtenstudie heeft zij in totaal 14 jaar bij de belastingdienst gewerkt. Bij de belastingdienst heeft ze behalve als aanslagregelaar ook als auteur en docent gewerkt. Zij heeft veel
proceservaring opgedaan als inspecteur. Daarnaast is zij bij diverse trajecten van landelijke doelgroepaanpak betrokken geweest.
Sinds 2001 is ze werkzaam als belastingadviseur. Bij Mazars Paardekooper Hoffman N.V. heeft ze 8,5 jaar gewerkt in de advies- en aangiftepraktijk.

Carolien is met name gespecialiseerd in inkomsten-,
vennootschapsbelasting, succesierechten en formeel belastingrecht.

 

Contactgegevens:

Mr. Carolien Hagemeijer
Belastingadviseur

e:  carolien@htbelastingadviseurs.nl
t:   +31 (0)20 44 11 548
m: +31 (0)6 55 71 88 33

mr. Esther Tissen BTW-specialist HT Belastingadviseurs

Esther Tissen

Esther studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Zij is gespecialiseerd in de omzetbelasting. Vanwege dit specialisme is Esther ook gespecialiseerd in de overdrachtsbelasting.

Direct na de afronding van haar studie in de zomer van 1995 is Esther als btw-specialist in dienst getreden bij Mazars Paardekooper Hoffman N.V.. Zij heeft tevens als btw-specialist gewerkt bij PricewaterhouseCoopers N.V. en Greenberg Traurig LLP. Door de ervaring bij deze kantoren, kan zij uitstekend samenwerken met andere adviseurs, accountants, notarissen en advocaten, nationaal en
internationaal.

Naast haar rechtenstudie heeft zij ook de opleiding van de Federatie van Belastingadviseurs en van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs met goed gevolg afgerond. Esther verzorgt in-house trainingen, vooral voor cliënten.

Tot slot is Esther de voorzitter van de VAT round table, een groep van zeer ervaren btw-specialisten van kantoren gevestigd in en buiten de EU. De VAT round table komt twee keer per jaar samen en zorgt voor een breed internationaal bereik voor het H&T btw-team en haar cliënten.

Contactgegevens:

Mr. Esther Tissen
BTW-specialist

e:   esther@htbelastingadviseurs.nl
t:    +31 (0)20 44 11 549
m:  +31 (0)6 46 12 43 03

Aline de Gooijer

Sinds 2018 versterkt Aline ons team als btw-specialist. Aline studeerde cum laude af aan de Universiteit Utrecht met een Bachelor in Rechtsgeleerdheid. Zij vervolgde haar studie met een Master in Belastingrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarbij ze zich specialiseerde in indirecte belastingen.

Gedurende haar academische opleiding heeft Aline diverse stages bij advocaten- en advieskantoren doorlopen, waarmee ze praktische inzichten verwierf om haar theoretische kennis aan te vullen.

Aline is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en heeft de beroepsopleiding van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs voor btw-specialisten met succes afgerond.

Sinds haar toetreding tot ons team, biedt Aline onze cliënten met veel plezier en gedrevenheid ondersteuning op het gebied van de btw en overdrachtsbelasting.

 

Contactgegevens:

Mr. Aline de Gooijer
BTW-adviseur

e:  aline@htbelastingadviseurs.nl
t:   +31 (0)20 44 11 547

mr. Aline de Gooijer BTW-specialist HT Belastingadviseurs
mr. Koen Fransen BTW-specialist HT Belastingadviseurs

Koen Fransen

Koen is sinds 2020 werkzaam als btw-specialist binnen ons team, nadat hij zijn Master Fiscaal recht, accent Indirecte belastingen, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam had afgerond.

Daarvoor heeft hij twee jaar parttime ervaring bij ons opgedaan tijdens zijn Bachelor in Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Begin 2024 heeft Koen de beroepsopleiding van de Stichting Opleiding belastingadviseurs (SOB) voor btw-specialisten afgerond en is daarmee volwaardig lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Met het volgen van deze opleidingen heeft Koen een diepgaande kennis van de btw- en overdrachtsbelastingwetgeving vergaard. Daarmee is hij in staat om klanten goed onderbouwd te adviseren en praktische oplossingen te bieden met betrekking tot deze complexe regelgeving.

Contactgegevens:

Mr. Koen Fransen
BTW-specialist

e:   koen@htbelastingadviseurs.nl
t:    +31 (0)20 44 11 547

H&T Belastingadviseurs | Onze Partners